Papīra izmēri (A0 – A8) ISO 216

Home - Druka - Papīra izmēri (A0 – A8) ISO 216

Papīra izmēri (A0 – A8) ISO 216

ISO 216 starptautiskais papīra lapas standarts nozīmē to, ka lielākais lapas izmērs ir 1 m2. Šo standartu pieņēma visas valstis, izņemot ASV un Kanādu. Meksikā un Filipīnās, neskatoties uz standarta pieņemšanu, joprojām populārs ir amerikāņu formāts “Letter”.
Visiem papīra formātiem ir viena un tā pati malu garuma attiecība un tā ir aptuveni vienāda ar skaitļa 2 kvadrātsakni, jeb 1:1,4142, t.i. garākā mala ir apmēram 1,4 reizes garāka par īsāko.
Lielākais papīra lapas formāts ir A0, kura kopējais laukums ir 1 m2. Garākā mala ir 1,189 m , bet īsākā 0,841 m, un šo malu reizinājums veido 1 metru. A1 izmērs veidojas, A0 formāta lapu dalot uz pusēm paralēli īsākajai malai, šādi malu garuma attiecība saglabājas. Dalot uz pusēm A1 lapu, iegūst A2 formāta lapu utt.
Eiropā izplatītākais ir A4 standarts, tā lapas izmēri ir 210 x 297 mm.*

A8    52 x 74 mm   /  2.1 x 2.9“
A7    74 x 105 mm  /  2.9 x 4.1“
A6    105 x 148 mm  /  4.1 x 5.8“
A5    148 x 210 mm  /  5.8 x 8.3“
A4    210 x 297 mm  /  8.3 x 11.7 “
A3    297 x 420 mm  /  11.7 x 16.5 “
A2    420 x 594 mm  /  16.5 x 23.4 “
A1    594 x 841 mm  /  23.4 x 33.1 “
A0    841 x 1189 mm   /  33.1 x 46.8 “

Skrejlapām un bukletiem visbiežāk tiek izmantots A4 un A5 formāts, locīts uz pusēm vai trīs daļās.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Dalīties ar: